Badania, pokazy, nauka

StartTak byłoPiknik na Zdrowie 2015Badania, pokazy, nauka
Rozwiń
Rozmieszczenie stoisk podczas Pikniku na Zdrowie 2015
Rozmieszczenie stoisk podczas Pikniku na Zdrowie 2015


1. “Zdrowe nerki dla wszystkich”
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 • podstawowe badanie moczu metodą paskową
 • konsultacje nefrologiczne
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • dieta w chorobie nerek

2. „Klinika języka”
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 • słownictwo i zwroty przydatne w nagłych przypadkach za granicą – język angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
 • mini-rozmówki pacjent – lekarz

3. “Stosuj leki odpowiedzialnie!”
Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

 • informacja naukowa na temat bezpiecznego stosowania i interakcji leków oraz zgłaszania działań niepożądanych
 • co to jest opieka farmaceutyczna

4. “Wiem co łykam? Leki sfałszowane – realne zagrożenie”
Studenckie Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego, Sekcja Studencka PTFarm, Młoda Farmacja Gdańsk

 • uświadamianie pacjentów na temat niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem leków i suplementów diety niewiadomego pochodzenia
 • instrukcje omawiające sposób weryfikowania legalności zakupu leków przez Internet
 • prezentacja plakatów przygotowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i WHO (w ramach akcji ostrzegania przed lekami sfałszowanymi), projekcja filmów oraz dyskusja z pacjentami
 • przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników imprezy
 • uświadamianie pacjentów na temat roli farmaceuty w procesie bezpiecznej farmakoterapii oraz o możliwościach, jakie daje wizyta w aptece

5. “Reakcje chemiczne wokół nas”
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

 • zajęcia edukacyjne dla dzieci
 • dotknij – sprawdź – poznaj
 • przybliżenie tajemniczego języka chemii

6. “Chemia leków”
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

 • zapoznanie i zainteresowanie dyscypliną badawczą jaką jest chemia leków
 • seria efektownych wizualnie doświadczeń chemicznych opartych o analizę jakościową, grup funkcyjnych, identyfikację oraz reakcje jakim podlegają związki chemiczne aktywne biologicznie należące do różnych grup farmakologicznych (różnych klas systemu ATC) oraz charakteryzujące się zróżnicowanymi właściwościami fizyko-chemicznymi
 • rozdawane będą materiały informacyjne o interakcjach wśród leków metabolizowanych przy udziale cytochromu P450 (CYP)

7. “Jak przygotować się do badań laboratoryjnych?”
Zakład Chemii Klinicznej

 • udzielanie informacji na temat roli i konieczności odpowiedniego przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania pacjenta i sposobem pobierania materiału do badań laboratoryjnych krwi, moczu, kału
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania pacjenta do podstawowych prób czynnościowych (doustny test tolerancji glukozy, klirens kreatyniny, czynnościowe testy hormonalne)
 • prezentacja sprzętu i pojemników wykorzystywanych do pobierania materiału biologicznego

8. “Wiem co jem – zdrowie na widelcu”
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii

 • piramida żywienia i zasady zdrowego żywienia jako podstawa zachowania zdrowia na długie lata
 • ile soli i cukru jest w popularnych produktach spożywczych?
 • suplementy diety bezpieczeństwo i potrzeba stosowania
 • 10 przykazań świadomego pacjenta “Jeśli przyjmujesz leki pamiętaj o…”, czyli interakcje lek – żywność
 • kącik tematyczny dla najmłodszych – kolorowanki, wyklejanki i makaronowe korale

9, 10. “Z postacią leku na Ty”
Studenckie Koło Naukowe „ISPE – Farmacja Przemysłowa” wraz z pracownikami Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej

 • prezentacja sposobu sporządzania wybranych postaci leku, np. maści, zawiesin i kapsułek
 • ocena właściwości fizykochemicznych różnych postaci leku, m.in.: • czas rozpadu tabletek w zależności od pH • analiza wielkości cząstek substancji leczniczej przy użyciu mikroskopu (maści) • zjawisko sedymentacji w zawiesinach leczniczych
 • udzielanie informacji i porad na temat różnych postaci leku oraz wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez pacjentów
 • sprawdzenie wiedzy uczestników na temat postaci leku – konkurs z nagrodami

11. “Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”
Fundacja Gdyński Most Nadziei – organizacja pożytku publicznego

 • warsztaty samobadania jąder (na przykładzie fantomu)
 • informacje o profilaktyce i leczeniu raka jądra w ramach kampanii społecznej „Odważni Wygrywają”, kontakty do specjalistów; informacje dotyczące wsparcia dla chorych onkologicznie i ich bliskich
 • przedstawienie oferty Akademii Walki z Rakiem w Gdyni, w której znajdują się m.in. konsultacje psychoonkologiczne, grupy wsparcia, zajęcia rehabilitacyjne, porady dietetyczne, spotkania z wizażystką

12. Akademia Walki z Rakiem z Gdańska

 • porady dietetyka, m.in. badanie składu masy ciała
 • konsultacje z psychologiem
 • informacje udzielane przez koordynatora Akademii
 • materiały edukacyjne o tematyce prozdrowotnej

13. “Zdrowie kobiety – badam się, więc mam pewność”
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku

 • promocja profilaktyki zdrowotnej
 • instruktaż jak badać piersi przy pomocy fantomu
 • informacja gdzie można w woj. pomorskim wykonać badania

14. “Jak dbać o zdrowie kręgosłupa”
Paweł Jendrzejewski, magister fizjoterapii, instruktor ćwiczeń siłowych oraz trener gimnastyki sportowej

 • diagnostyka narządu ruchu
 • masaże
 • jak ważna jest poprawna postawa siedząca podczas pracy przy biurku
 • jak radzić sobie z przeciążeniami karku i odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • warsztaty wykorzystywania w treningu gum (typy theraband) i taśm podwieszanych (typu t.r.x).

15. “Ciekawostki onkologiczne oraz profilaktyka najczęstszych nowotworów”
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Radioterapii

 • edukacja na temat profilaktyki i leczenia w najczęściej występujących nowotworach
 • możliwość obejrzenia pod mikroskopem komórek zmienionych nowotworowo
 • quiz onkologiczny

16. “Żywienie a zdrowie”
Zakład Higieny i Epidemiologii

 • ocena sposobu żywienia dzieci
 • pomiar zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie
 • pomiar BMI, WHR

17. “Drobnoustroje jamy ustnej”
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

 • porada dotycząca diagnostyki grzybic w jamie ustnej
 • badanie pH śliny
 • obserwacja pod mikroskopem drobnoustrojów jamy ustnej
 • konkurs rysunkowy “Jak wygląda bakteria”

18. “Smacznie, dietetycznie i zdrowo”
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Dietetyki

 • porady dietetyków i trenera osobistego w zakresie prawidłowego żywienia
 • pomiary antropometryczne
 • pomiar zawartości tkanki tłuszczowej
 • obliczanie współczynnika masy ciała BMI oraz wskaźnika talia/biodra WHR
 • degustacja zdrowych soków i ciasteczek

19. „Elektroniczne papierosy – jakie są fakty”
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Klatki Piersiowej

 • prezentacja “e-papierosy: fakty i mity”
 • warsztaty “Wpływ palenia papierosów na wydolność organizmu”

20. “Pierwsza pomoc w cukrzycy i udarze mózgu”
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Ratunkowego

 • nauka pierwszej pomocy przy hiper- i hipoglikemii
 • pomiar poziomu glikemii
 • wyznaczanie BMI
 • profilaktyka udaru mózgu, czynnika ryzyka, objawów i leczenia

21. “Profilaktyka w chorobach reumatologicznych”
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • pomiary parametrów życiowych: ciśnienie tętnicze, akcja serca, saturacja przezskórna
 • pomiary glikemii
 • profilaktyka osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów

22. “Ocena stanu zdrowia u pacjentów >65 roku życia”
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • pomiary parametrów życiowych: ciśnienie tętnicze, akcja serca, saturacja przezskórna
 • pomiary glikemii
 • ocena funkcji poznawczych (ankieta)
 • ocena siły mięśniowej
 • ocena stanu odżywiania

23, 24. “Gdy choruje mózg”
Studenckie Koło Naukowe Neurologii przy Klinice Neurologii Dorosłych

 • udzielanie informacji o udarze i stwardnieniu rozsianym
 • co każdy powinien wiedzieć o SM, jednej z najczęstszych chorób neurologicznych dotykających ludzi młodych
 • sprawdź czy uda Ci się przeżyć dzień bez niektórych funkcji mózgowych
 • udar mózgu – trzecia najczęstsza przyczyna śmierci. Dowiedz się, jak dużo znaczy każda sekunda, jak wygrać z czasem i uratować życie!

25. „Herbaciane sprawy”
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Środowiska przy Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

 • wpływ naparu herbacianego na zahamowanie rozwoju mikroorganizmów

26. “Walcząc o oddech… walcząc o czyste powietrze”
Zakład Toksykologii Środowiska oraz Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego

 • prezentacja zjawiska tworzenia się smogu obserwowanego w największych aglomeracjach miejskich na świecie
 • pomiar obecności dwutlenku oraz tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym
 • ocena zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • pomiar natężenia hałasu występującego w najbliższym otoczeniu człowieka
 • informowanie o potencjalnym wpływie na zdrowie człowieka pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i obecnego w pomieszczeniach wnętrz oraz hałasu ulicznego

27. “Chirurgia – nie taka straszna jak ją malują”
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

 • chirurgia części zamiennych – popularyzacja idei transplantacji narządów
 • chirurg – ekspert wiązania węzłów – przedstawienie techniki szycia chirurgicznego
 • fakty i mity na temat laparoskopii, czyli operacje przez dziurkę od klucza
 • ślepa kiszka – multimedialna prezentacja
 • rozmiar XXXL – nadwaga jako problem medyczny, psychologiczny i społeczny

28. “O bliznach i implantach”
Klinika Chirurgii Plastycznej

 • profilaktyka i leczenie blizn
 • implanty stosowane są w chirurgii

29. “Znajdź coś dla siebie w Bibliotece”
Biblioteka Główna

 • prezentacja Biblioteki i jej zasobów
 • promocja zdrowego stylu życia
 • bookcrossing

30. “Z nami po zdrowie”
Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

 • pomiar glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi
 • pomiar wagi ciała, wyliczanie BMI
 • pomiar tkanki tłuszczowej ciała, w tym tkanki wisceralnej
 • wyliczenie wieku biologicznego

31. “Zdrowe nogi”
Kati

 • firma Kati jest uznanym producentem i dystrybutorem tekstyliów oraz dziewiarskich artykułów medycznych. Ich produkty zapobiegają powstawaniu żylaków, pomagają w leczeniu niewydolności żylnej i obrzęków limfatycznych, zwalczają cellulit i przynoszą ulgę w bólu
 • badanie dopplerowskie żył i tętnic kończyn dolnych

32. “Smacznie i zdrowo”
Yellow Catering

 • degustacja zupy soczewicowej

33, 34. “Ratuj z nami”
SKN Medycyny Ratunkowej przy Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej

 • studenci SKN Medycyny Ratunkowej we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Stacją Pogotowia Ratunkowego przeprowadzą symulację wypadku masowego komunikacyjnego i akcji ratowniczej przy wykorzystaniu triage w systemie START. Zaprezentowany zostanie program Kart Ratowniczych Pojazdów
 • nauka pierwszej pomocy przedmedycznej z naciskiem na resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu automatycznego defibrylatora
 • nauka zakładania opatrunków i gipsowania

35. “Pierwsza pomoc z AED! Dowiedź się więcej!”
SKN przy Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • co wiesz na temat AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego)?
 • edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem AED
 • prezentacja użycia treningowego AED
 • ćwiczenia na fantomie z użyciem AED
 • kącik tematyczny rysunkowy dla najmłodszych
 • nauka na manekinie założenia wenflonu do żyły

36, 37. “Dowiedz się jak możesz się zabezpieczyć, bo przecież lepiej zapobiegać niż leczyć”
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 • edukacja w zakresie samobadania piersi i jąder
 • metody rzucania palenia
 • podstawowe badania: pomiar stężenia cukru i cholesterolu we krwi

38, 39. “Jak mieć piękny i zdrowy uśmiech”
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

 • przeglądy stomatologiczne
 • nauka higieny jamy ustnej
 • wybarwianie płytki nazębnej

40. “Ćwiczenia nie muszą być nudne, czyli ciekawe formy zabaw ruchowych stymulujące rozwój motoryczny niemowląt”
Studenckie Koło Naukowe “Fizjoterapia w pediatrii”, Zakład Fizjoterapii

 • edukacja społeczeństwa z zakresu rozwoju psychomotorycznego oraz pielęgnacji dziecka, głównie w pierwszych 12 miesiącach życia, a także poprawnej pielęgnacji niemowlęcia
 • podstawowe działania podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia podopiecznego

41, 42. “Fizjoterapia na poważnie i wesoło”
Zakład Fizjoterapii

 • zapoznanie z praktyczną wiedzą o narządzie ruchu
 • aktywna nauka na modelach anatomicznych
 • porady fizjoterapeutyczne
 • propagowanie właściwej higieny posturalnej i ergonomii u dzieci i dorosłych
 • badanie funkcjonale ręki z wykorzystaniem obiektywnej oceny pomiarowej
 • ocena symetrii obciążenia kończyn
 • ocena wydolności mięśni tułowia
 • edukacja dotycząca możliwości diagnostyki fizjoterapeutycznej, usprawniania oraz prewencji dolegliwości bólowych narządu ruchu

43. “Załoga zdrowego kręgosłupa”
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Klinicznej, Klinika Rehabilitacji

 • pokaz ćwiczeń przy dolegliwościach bólowych karku, kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
 • instruktaże „Jak ćwiczyć w domu, gdy boli mnie kręgosłup”
 • nauka prawidłowego noszenia plecaka/torby, siedzenia przy biurku
 • porady dla rodziców jak przeciwdziałać i radzić sobie z wadami postawy u dzieci
 • konkurencje sportowe dla dzieci

44. “Na zdrowych stopach Twoje dziecko zajdzie dalej”
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób narządu ruchu

45, 46. „Poznaj swoje ryzyko sercowo-naczyniowe”
Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii

 • pomiar poziomu cholesterolu całkowitego we krwi i ciśnienia tętniczego krwi – ocena ryzyka SCORE
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar masy ciała, obliczanie wskaźnika BMI

47. “Migotanie przedsionków – profilaktyka udaru mózgu”
Zakład Diagnostyki Chorób Serca

 • indywidualne porady

48. “Co wiesz o nadciśnieniu?”
Zakład Nadciśnienia Tętniczego

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • edukacja zdrowotna – leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 • obliczanie wskaźnika BMI
 • pomiar tkanki tłuszczowej i wody w organizmie
 • konkurs wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego

49. “Ciśnienie na nadciśnienie”
Studenckie Koło Naukowe Zakładu Nadciśnienia Tętniczego

 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • pomiary zawartości tkanki tłuszczowej i wody w organizmie
 • obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • edukacja związana z nadciśnieniem tętniczym i bezdechem sennym

50, 51. “Profilaktyka, metody diagnostyki i leczenia nowotworów”
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Onkologicznej

 • nauka samobadania piersi na fantomach
 • kurs szycia chirurgicznego
 • dermatoskopia zmian skórnych
 • edukacja pod kątem czynników ryzyka, pierwszych objawów, badań przesiewowych w najczęściej występujących nowotworach

52. “Kobieta nowoczesna to kobieta zdrowa”
Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

 • zapoznanie z najnowszymi wytycznymi profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi
 • objawy, które powinny skłonić do wizyty u ginekologa
 • ABC zdrowej kobiety

53. „Z urologią za pan brat”
Katedra i Klinika Urologii

 • prezentacja multimedialna postępowania z chorobami układu moczowo-płciowego
 • profilaktyka, symptomatologia, diagnostyka i leczenie

54, 55. “Położna strażniczką kobiecych tajemnic”
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Studenckie Koło Naukowe “Przyszłe Położne”

 • edukacja kobiet na temat przebiegu ciąży, porodu i połogu
 • omówienie metod antykoncepcji
 • pielęgnacja i higiena noworodka
 • informacje na temat alternatywnych miejsc porodu (w wodzie, w domu)
 • opieka nad kobietą w okresie okołomenopauzalnym – omówienie zasad higieny, stylu życia
 • profilaktyka FAS u noworodków oraz zespołu głodu narkotycznego

56, 57. “Stań z jaskrą oko w oko”
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki

 • badanie dorosłych pod kątem jaskry z użyciem lampy szczelinowej i tonometru bezkontaktowego
 • badanie dzieci przez zabawę przy użyciu tablic Snellena, lampy szczelinowej oraz tablic Ishihary (diagnostyka ślepoty na barwy)
 • występowanie zeza u małych pacjentów

58. “Szpital Pluszowego Misia w plenerze”
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk

 • budowanie piramidy zdrowego żywienia
 • rozpoznawanie części ciała misia
 • rysowanie prac pt. “Moja wymarzona wizyta u lekarza”, “Czego najbardziej się boję u lekarza”
 • zabawa z misiami maskotkami – bandażowanie, robienie zastrzyków, osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia

59, 60. “Instrukcja obsługi noworodka, czyli jak pielęgnować i karmić małe dziecko”
Studenckie Koło Naukowe Neonatologii

 • udzielanie informacji z zakresu przygotowania się do przyjęcia nowego członka rodziny
 • edukacja z zakresu fizjologicznych stanów w okresie noworodkowym
 • warsztaty prawidłowej pielęgnacji i opieki nad noworodkiem dla przyszłych rodziców
 • udzielanie informacji na temat badań przesiewowych w okresie noworodkowym
 • propagowanie karmienia piersią oraz porady laktacyjne
 • zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat wcześniactwa
 • stoisko z kolorowankami dla starszego rodzeństwa

61. “Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”
SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 • pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci
 • oznaczanie wskaźnika BMI oraz ocena prawidłowego rozwoju dziecka za pomocą siatek centylowych
 • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna u dzieci
 • badanie wzroku u dzieci
 • pomiar poziomu glukozy we krwi u dzieci i rodziców
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi u dzieci i rodziców
 • edukacja w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 • edukacja w zakresie próchnicy zębów u dzieci
 • zabawy sprawnościowe, zagadki, konkursy plastyczne

62, 63. “Szczepienia – fakty i mity”
Koło Pediatryczne przy Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii

 • edukacyjne zabawy i konkursy o tematyce higienicznej

64. “Jak żyć zdrowo…”
Klinika Neurologii Rozwojowej

 • ankiety przesiewowe w kierunku wybranych zagadnień neurologicznych
 • promocja prozdrowotnych zachowań o obyczajów w rodzinie

65, 66 “Żyj zdrowo i kolorowo”
Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Studenckie Koło Naukowe Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej

 • pomiary glikemii glukometrem
 • pomiary ciśnienia tętniczego u dzieci
 • pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód brzucha)
 • udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia, w tym dietetycznych – profilaktyka otyłości, zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej u dzieci
 • porady dotyczące cukrzycy i zaburzeń endokrynologicznych u dzieci, w tym informowanie o objawach alarmowych cukrzycy typu 1 u dzieci – co powinno zaniepokoić rodziców i kiedy powinno się wykonać badanie poziomu cukru u dziecka?
 • gry edukacyjne, plakaty, ulotki oraz kolorowanki propagujące zdrowy styl życia u dzieci

67, 68, 69. “Badania USG tarczycy”
Studenckie Koło Ultrasonografii przy Pracowni Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

 • członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii pod kontrolą doświadczonych lekarzy specjalistów będą wykonywać darmowe badania ultrasonograficzne tarczycy dla wszystkich osób zainteresowanych. Po każdym badaniu pacjent otrzyma pełnowartościowy opis badania ultrasonograficznego tarczycy

70. “Słyszę, więc potrafię”
Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

 • przesiewowe badania słuchu
 • porady logopedyczne i psychologiczne
 • porady terapeuty głosu
 • porady protetyka słuchu

Jak dojechać?

Zobacz kampus