Badania i pokazy

StartBadania i pokazy
Rozwiń

1. “Smacznie i zdrowo”
Yellow Catering

 • degustacja zupy soczewicowej

2. „Klinika języka”
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 • słownictwo i zwroty przydatne w nagłych przypadkach za granicą – język angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
 • mini-rozmówki pacjent – lekarz
 • prezentacje o zdrowym stylu życia

3. „Biblioteka. Oczywiście! Zapraszamy”
Biblioteka Główna

 • prezentacja Biblioteki i jej zasobów
 • promocja zdrowego stylu życia
 • bookcrossing

4. „Dobroczynne bakterie”
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Środowiska przy Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

 • prezentacja na temat dobroczynnych skutków działania probiotycznych bakterii w naszym organizmie
 • pokaz wykonywania posiewów mikrobiologicznych na pożywkach agarowych
 • jakie produkty zawierają probiotyki

5. „Przechowywanie żywności – co robić, by sobie nie szkodzić?”
Zakład Toksykologii Środowiska oraz Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego przy Zakładzie Toksykologii Środowiska

 • omówienie zasad właściwego przechowywania i utrwalania żywności
 • przybliżenie problemu migracji zanieczyszczeń z opakowań do przechowywanej żywności
 • wskazanie procesów zachodzących w czasie przechowywania żywności
 • omówienie wpływu spożywania niewłaściwie przechowywanej żywności na zdrowie człowieka
 • konkursy z nagrodami

6. „Drobnoustroje jamy ustnej”
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

 • obserwacja pod mikroskopem drobnoustrojów jamy ustnej
 • wymaz z jamy ustnej i obserwacja własnych drobnoustrojów w preparacie mikroskopowym

7. „Kto mieszka w Twoim domu i dlaczego chce Cię zabić”
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

 • prezentacja mikroorganizmów chorobotwórczych, które bytują w otoczeniu człowieka i często powodują tajemnicze objawy chorobowe.
 • jakie niebezpieczeństwa ze strony niepozornych mikroorganizmów czyhają na lokatorów starego budownictwa

8. „Choroby cywilizacyjne – jak z nimi walczyć za pomocą diety?”
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii

 • prezentacja zalecanych diet, które mogą ustrzec przed chorobami cywilizacyjnymi. Omówienie zasad zdrowego żywienia. - cukry dodane – co warto o nich wiedzieć? - produkty light – czy na pewno są takie dobre? Czy chronią nas przed otyłością? - sól – biały winowajca nadciśnienia.
 • kącik z grami i zabawami dla dzieci promującymi zasady zdrowego odżywiania
 • konkurs z nagrodami dla dzieci dotyczący właściwej diety (godz. 11 – konkurs z nagrodami dla dzieci w wieku 5-7 lat, godz. 13 – konkurs z nagrodami dla dzieci w wieku 8-11 lat)
 • rozmowy z członkami SKN Bromatologii promującymi zasady zdrowego odżywania, w szczególności informacje o diecie i produktach umożliwiającym zmniejszenie ryzyka zachorowania na najpopularniejsze choroby cywilizacyjne.

9. „Z postacią leku na Ty”
Studenckie Koło Naukowe „ISPE – Farmacja Przemysłowa” wraz z pracownikami Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej

 • prezentacja sposobu sporządzania wybranych postaci leku, np. maści, zawiesin i kapsułek
 • ocena właściwości fizykochemicznych różnych postaci leku, m.in.: czas rozpadu tabletek w zależności od pH, analiza wielkości cząstek substancji leczniczej przy użyciu mikroskopu (maści), zjawisko sedymentacji w zawiesinach leczniczych
 • udzielanie informacji i porad na temat różnych postaci leku oraz wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez pacjentów
 • sprawdzenie wiedzy uczestników na temat postaci leku – konkurs z nagrodami

10. „Chemia leków”
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

 • prezentacja prostych reakcji chemicznych
 • prezentacja substancji chemicznych, które są lekami
 • co można wyczytać z ulotki i opakowania leku?
 • konkurs na projekt najzabawniejszej ulotki reklamowej dla leku o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym
 • identyfikacja wybranych substancji leczniczych na podstawie reakcji barwnych wykonanych przez członków SKN (pokaz)
 • zapoznanie się z farmakopeą jako „wielką księgą leków”
 • substancja lecznicza a preparat. Suplementy diety a leki, suplementy diety a zdrowie człowieka – dyskusja, prezentacja preparatów, konkurs wiedzy

11. „Suplementy diety vs leki”
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, oddział w Gdańsku

 • przedstawienie pacjentom głównych i znaczących różnic pomiędzy lekami a suplementami diety oraz wynikającymi z tego konsekwencjami
 • uświadomienie pacjentom kim jest farmaceuta i z jakich usług mogą bezpłatnie korzystać w aptece
 • szerzenie wiedzy na temat opieki farmaceutycznej i jej zalet

12. „Jak przygotować się do badań”
Forum Analityków Medycznych

 • nauka jak przygotowywać się do badań krwi i moczu, jak prawidłowo pobrać próbkę kału i moczu do badania
 • jak wpływa m.in. spożycie posiłku na próbkę krwi

13. „Recepty bez tajemnic”
Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Katedra Medycyny Społecznej

 • sposób realizacji recept
 • kiedy recepta jest poprawna
 • odpłatności leków refundowanych
 • skąd się biorą różnice w cenach leków przy realizacji leków

14. “Stosuj leki odpowiedzialnie!”
Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

 • informacja naukowa na temat bezpiecznego stosowania i interakcji leków oraz zgłaszania działań niepożądanych
 • co to jest opieka farmaceutyczna

15. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”
Katedra i Zakład Fizjologii, Studenckie Koło Naukowe Fizjologia Płodności

 • krótka prezentacja multimedialna wyjaśniająca fizjologię cykli miesiączkowych oraz podstawy Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) skutecznych jako sposób regulacji poczęć, a także element diagnostyki oraz leczenia zaburzeń miesiączkowania i niepłodności – naprotechnologia
 • ulotki informujące o diecie sprzyjającej płodności, a także zeszyty obserwacji cykli miesiączkowych
 • konkurs dotyczący płodności

16. “Co przed ciążą każda mama wiedzieć powinna”
SKN Położnictwa

 • prezentacja i możliwość wypróbowania domowego KTG
 • możliwość zapoznania się z ofertą Polskiego Banku Komórek Macierzystych
 • o co kobieta powinna zadbać przed ciążą

17. “Profilaktyka chorób kobiecych”
“Opieka nad matką i dzieckiem”
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

 • poszerzenie wiadomości na temat chorób kobiecych i ich profilaktyki
 • przygotowanie rodziców do ciąży, porodu i połogu oraz pielęgnacji dziecka

18. „Pink Lips Project”
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk

 • promocja profilaktyki raka szyjki macicy

19. „...by nowotwór nie miał szans”
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Radioterapii

 • edukacja na temat profilaktyki i leczenia w najczęściej występujących nowotworach

20. “Rak płuca. Wczesne wykrycie to dłuższe życie”
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Katedry Pielęgniarstwa we współpracy ze Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca

 • pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego krwi, masy i składu ciała
 • edukacja antynikotynowa
 • akcja owoc za papierosa
 • prezentacja działania substancji zawartych w papierosach na poszczególne układy organizmu
 • edukacja o nowotworach płuc (profilaktyka, wykrywanie, leczenie, wsparcie chorych)

21. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry”
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Plastycznej przy Klinice Chirurgii Plastycznej

 • jak się chronić przed rakiem skóry
 • jakie zmiany na skórze są niebezpieczne

22. Badanie przesiewowe raka płuca
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

 • udzielanie informacji o programie przesiewowym raka płuca prowadzonym w Klinice

23. „Profilaktyka, metody diagnostyki i leczenia nowotworów”
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Onkologicznej

 • nauka samobadania piersi na fantomach
 • kurs szycia chirurgicznego
 • dermatoskopia zmian skórnych
 • edukacja pod kątem czynników ryzyka, pierwszych objawów, badań przesiewowych w najczęściej występujących nowotworach

24. „Zdrowe stopy i kręgosłup”
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • badanie wad postawy
 • warsztaty szycia chirurgicznego
 • pokaz zakładania opatrunku gipsowego

25. „Szkoła pleców – ergonomia kręgosłupa i prozdrowotna aktywność ruchowa”
Zakład Fizjoterapii

 • ocena postawy i zrównoważenia ciała w przestrzeni
 • edukacja na temat profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa oraz pokazy dotyczące prozdrowotnych nawyków związanych z zasadami ergonomii i aktywnością ruchową
 • porady fizjoterapeutyczne – „szkoła pleców”
 • dla dzieci jak co roku aktywna nauka na modelach anatomicznych jako ciekawa forma poznania narządu ruchu oraz zabawy ruchowe

26, 27. „Próchnica jako problem cywilizacyjny”
Gdańskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Dziecięcej przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego, Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Zachowawczej przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

 • przeglądy stomatologiczne
 • nauka higieny jamy ustnej
 • wybarwianie płytki nazębnej

28. „Zdrowe odżywianie jest w cenie”
Katedra Żywienia Klinicznego, Studenckie Koło Naukowe Dietetyki

 • pomiary na wadze analizującej skład ciała
 • rozmowa/szkolenie na temat zdrowego odżywiania
 • analiza składów produktów żywnościowych i zagrożeń związanych z niektórymi dodatkami

29. „Zaburzenia odżywiania”
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk

 • zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowego trybu życia i zaburzeń wynikających z jego nieprzestrzegania
 • analiza składu ciała
 • porady dietetyczne

30, 31. „W zdrowym ciele zdrowy brzuch”
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

 • co to są badania endoskopowe
 • rak jelita grubego – co warto wiedzieć
 • stoisko interaktywne na temat przewodu pokarmowego z Centrum EXPERYMENT (poznanie anatomii układu pokarmowego na podstawie anatomicznego modelu człowieka, poznanie fizjologii układu trawiennego na podstawie interaktywnych modeli)

32. „Transplantacja – bądź świadomym dawcą”
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

 • rozpowszechnianie wiedzy o transplantacji. Czemu warto wspierać przeszczepy narządów. Transplantacja w Polsce – historia, statystyka, przyszłość.
 • konkurs z nagrodami na najlepszą nerkę z plasteliny dla dzieci
 • quiz dla dorosłych z nagrodami

33. „Aktywizacja seniorów”
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • pomiar ciśnienia tętniczego, akcji serca oraz saturacji przezskórnej
 • pomiar glikemii
 • przedstawienie możliwości i sposobów na aktywizację seniorów
 • informacje na temat dostępnych w trójmieście bezpłatnych form aktywności fizycznej, kulturalnej, edukacyjnej dla osób starszych

34. „Profilaktyka osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej”
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • omawianie profilaktyki oraz czynników ryzyka osteoporozy
 • omawianie profilaktyki oraz czynników ryzyka choroby zwyrodnieniowej
 • wydawanie materiałów edukacyjnych w tym zakresie
 • pomiar ciśnienia tętniczego, akcji serca oraz saturacji przezskórnej
 • pomiar glikemii

35. „Udar – czas to mózg czyli jak wzywać karetkę z głową”
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Ratunkowego

 • profilaktyka udaru
 • jak rozpoznawać udar
 • w jaki sposób i kiedy należy wezwać karetkę

36. „Gdy choruje mózg”
Studenckie Koło Naukowe Neurologii przy Klinice Neurologii Dorosłych

 • udzielanie informacji o udarze mózgu: jakie są objawy, czynniki ryzyka, metody leczenia oraz pierwsza pomoc
 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • stwardnienie rozsiane – co warto wiedzieć

37. „Prewencja chorób cywilizacyjnych: cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii”
Zakład Prewencji i Dydaktyki

 • pomiar glikemii przygodnej
 • pomiar cholesterolu całkowitego w osoczu krwi
 • pomiar ciśnienia tętniczego

38, 39. „Nie daj się oślepić cukrzycy”
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki

 • badanie dorosłych pod kątem jaskry z użyciem lampy szczelinowej i tonometru bezkontaktowego
 • badanie dzieci przez zabawę przy użyciu tablic Snellena, lampy szczelinowej oraz tablic Ishihary (diagnostyka ślepoty na barwy)
 • badanie widzenia plamkowego testem Amslera

40. „Z nami po zdrowie”
Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

 • pomiar glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi
 • pomiar wagi ciała, wyliczanie BMI
 • pomiar tkanki tłuszczowej ciała, w tym tkanki wisceralnej
 • wyliczenie wieku biologicznego

41, 42. „Za 10 lat – co powie mi serce”
Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii

 • pomiar poziomu cholesterolu całkowitego we krwi i ciśnienia tętniczego krwi – ocena ryzyka SCORE
 • pomiar poziomu glukozy we krwi

43. „Nadciśnienie? Co za dużo – to niezdrowo”
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

 • profilaktyka nadciśnienia tętniczego
 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • pomiary tkanki tłuszczowej
 • pomiary masy ciała i BMI
 • konkurs wiedzy o nadciśnieniu tętniczym
 • edukacja

44. „Chrapanie, nie taki cichy wróg”
Studenckie Koło Naukowe Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • pomiary zawartości tkanki tłuszczowej i wody w organizmie
 • obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • edukacja związana z nadciśnieniem tętniczym i bezdechem sennym

45. „BezSENsu”
Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii działające przy Klinice Psychiatrii Dorosłych

 • działania edukacyjne z zakresu przyczyn zaburzeń snu, higieny snu, niefarmakologicznych metod zapobiegania zaburzeniom snu
 • przeprowadzanie testów (skala senności Epworth, Ateńska skala bezsenności, skala depresji Becka)
 • tworzenie plakatu obrazującego graficznie zasady dobrej higieny snu z najmłodszymi uczestnikami Pikniku

46, 47. „Resuscytacja i pierwsza pomoc – przypomnij sobie jak możesz uratować życie”
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej przy Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej

 • jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową
 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • jak używać Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
 • symulacja wypadku masowego z udziałem Straży Pożarnej oraz Pogotowia

48. “Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 • pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci
 • oznaczanie wskaźnika BMI oraz ocena prawidłowego rozwoju dziecka za pomocą siatek centylowych
 • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna u dzieci
 • badanie wzroku u dzieci
 • pomiar poziomu glukozy we krwi u dzieci i rodziców
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi u dzieci i rodziców
 • edukacja w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 • edukacja w zakresie próchnicy zębów u dzieci

49, 50. „Żyj zdrowo i kolorowo”
Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Studenckie Koło Naukowe Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej

 • pomiary glikemii
 • pomiary ciśnienia tętniczego u dzieci
 • pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód brzucha)
 • udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia, w tym dietetycznych – profilaktyka otyłości, zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej u dzieci
 • porady dotyczące cukrzycy i zaburzeń endokrynologicznych u dzieci, w tym informowanie o objawach alarmowych cukrzycy typu 1 u dzieci – co powinno zaniepokoić rodziców * kiedy powinno się wykonać badanie poziomu cukru u dziecka?
 • gry edukacyjne, plakaty, ulotki oraz kolorowanki propagujące zdrowy styl życia u dzieci

51. „Szpital Pluszowego Misia w plenerze”
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk

 • budowanie piramidy zdrowego żywienia
 • rozpoznawanie części ciała misia
 • rysowanie prac pt. “Moja wymarzona wizyta u lekarza”, “Czego najbardziej się boję u lekarza”
 • zabawa z misiami maskotkami – bandażowanie, robienie zastrzyków, osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia

52. „Rodzicu, dostrzeż objawy!”
Studenckie Koło Naukowe Pediatrii przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii

 • najczęstsze objawy chorób nowotworowych u dzieci
 • o szczepieniach wieku dziecięcego
 • konkurs na narysowanie najładniejszej bakterii

53, 54. „Badania USG tarczycy”
Studenckie Koło Ultrasonografii przy Pracowni Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

 • członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii pod kontrolą doświadczonych lekarzy specjalistów będą wykonywać darmowe badania ultrasonograficzne tarczycy dla wszystkich osób zainteresowanych. Po każdym badaniu pacjent otrzyma pełnowartościowy opis badania ultrasonograficznego tarczycy

55. „Zobrazuj swoją tarczycę”
II Zakład Radiologii

 • ocena tarczycy w badaniu ultrasonograficznym

56.”Przygotuj swoją skórę na wakacje”

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego
 • edukacja dotycząca bezpiecznego opalania się
 • zasady stosowania filtrów przeciwsłonecznych
 • postępowanie w przypadkach oparzeń słonecznych
 • odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne
 • bezpieczne korzystanie z basenów i innych akwenów wodnych latem
 • ukąszenia owadów: kiedy wizyta u lekarza jest niezbędna

57. „Słyszę, więc potrafię”

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

 • przesiewowe badania słuchu
 • porady logopedyczne i psychologiczne
 • porady terapeuty głosu
 • porady protetyka słuchu

58. Akademia Walki z Rakiem

 • analiza składu ciała, krótkie porady dietetyka
 • informacje dotyczące profilaktyki antynowotworowej
 • informacje o zakresie edukacji i wsparcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich bliskich, w ramach gdańskiego oddziału AWzR
 • broszury informacyjne

Jak dojechać?

Zobacz kampus