Ponad pięćdziesiąt stoisk, kilka tysięcy wykonanych badań i kilkaset udzielonych porad, konkursy, zdrowe jedzenie i mnóstwo dobrej zabawy – tak w skrócie można opisać VII Piknik na Zdrowie. Impreza, zorganizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, odbyła się 2 czerwca w Parku Zielonym.

Chętni mogli wykonać m.in. bezpłatne badanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, nauczyć się samobadania piersi i zasad udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieć się jak rzucić palenie czy nauczyć się szycia chirurgicznego. Nie zabrakło też cieszących się co roku dużym powodzeniem pokazów ratownictwa medycznego oraz wspólnego ćwiczenia jogi. Prawdziwym hitem Pikniku okazało się mecrumek corbasi, czyli zupa soczewicowa przygotowana przez YellowCatering oraz makaron dietetyczny.

Gośćmi specjalnymi byli członkowie Stowarzyszenia Motocyklowego “LOTOR”. Zaprezentowali swoje błyszczące maszyny i opowiedzieli jak bezpiecznie poruszać się motorem po drogach. Chętni mogli przejechać się motorem. Odważnych nie brakowało.

Harmonogram wydarzeń podczas Pikniku

11:00
uroczyste otwarcie Pikniku na Zdrowie
11:15
gość specjalny – członkowie Stowarzyszenia Motocyklowego “LOTOR”
12:00
wspólne ćwiczenie jogi
13:00
pokaz Tai-Chi
14:00
symulacja wypadku z udziałem służb ratunkowych

Badania i pokazy

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 • podstawowe badanie moczu metodą paskową
 • konsultacje nefrologiczne
 • pomiar ciśnienia
 • prezentacja sztucznej nerki
 • transplantacja nerki

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

 • informacja naukowa na temat bezpiecznego stosowania leków, interakcji leków oraz zgłaszania działań niepożądanych

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, SKN “ISPE-Farmacja Przemysłowa”

 • prezentacja sposobu sporządzania oraz analiza wybranych postaci leku
 • jak aplikować preparaty lecznicze

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

 • prezentacja chemicznego modelu spalania papierosa
 • problem wyrzucania przeterminowanych leków w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 • przynieś stary lek i zostaw go u nas

Katedra i Zakład Farmakologii

 • prezentacja stosowania różnych postaci leków
 • przedstawienie zasad bezpiecznego stosowania i przechowywania leków
 • informacja na temat działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami lub pożywieniem

Klinika Urologii

 • edukacja na temat najczęstszych chorób układu moczowego, prostaty i męskich narządów płciowych

Klinika Onkologii i Radioterapii

 • edukacja na temat profilaktyki i leczenia w najczęściej występujących nowotworach
 • informacja o możliwościach wykonywania badań profilaktycznych
 • informacje o placówkach onkologicznych w województwie pomorskim

Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

 • porada dotycząca diagnostyki grzybic
 • badanie pH śliny
 • obserwacja drobnoustrojów jamy ustnej
 • konkurs rysunkowy “Jak wygląda bakteria”

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

 • promocja właściwej pielęgnacji skóry
 • nauka samokontroli znamion i defektów skóry
 • wstępna ocena zmian barwnikowych skóry
 • porady dermatologiczne

Katedra Żywienia Klinicznego, Zakład Dietetyki Ogólnej

 • poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia poszerzone o zasady odżywiania w określonych jednostkach chorobowych
 • pomiary antropometryczne
 • pomiar zawartości tkanki tłuszczowej
 • obliczanie współczynnika masy ciała BMI oraz wskaźnika talia/biodra WHR

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • konsultacje reumatologiczne
 • choroby reumatyczne i ich wczesne objawy
 • pomiar ciśnienia tętniczego

Zakład Higieny i Epidemiologii

 • prezentacja wpływu sposobu żywienia na ryzyko występowania chorób nowotworowych

SKN Kliniki Chorób Zakaźnych

 • choroby “wakacyjne”
 • zabawy edukacyjne

Klinika i Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • edukacja w zakresie przygotowania się do zabiegu operacyjnego i znieczulenia
 • masz wpływ na rodzaj znieczulenia
 • znieczulenie dzieci – porady dla rodziców
 • znieczulenie porodu – tak czy nie?
 • bezpieczne przyjmowanie dostępnych bez recepty leków przeciwbólowych

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

 • pokaz i nauka prawidłowego noszenia noworodka
 • pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • przeprowadzenie konkursu rysunkowego pod hasłem “Szanuj zdrowie należycie”

SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego

 • nauka pierwszej pomocy przy hiper- i hipoglikemii
 • pomiar poziomu glikemii
 • wyznaczanie BMI

Biblioteka Główna

 • prezentacja książek i elementów naukowej informacji medycznej
 • rozdawanie ulotek i materiałów promujących zdrowie

Yellow Bar & Catering

 • degustacja zupy soczewicowej

Wyspa Centrum Terapii Wad Postawy i Skolioz

 • badanie wad postawy i skolioz u dzieci

SKN przy Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof

 • symulacja wypadku z udziałem studentów i służb ratunkowych
 • nauka udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów
 • pokazy udzielania pierwszej pomocy
 • co jest w apteczce samochodowej, a co w wakacyjnej

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego przy Katedrze Pielęgniarstwa, SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 • prezentacja nowoczesnych opatrunków na różnego rodzaju rany oparzeniowe, odleżyny, rany powypadkowe
 • jak dbać o blizny i uniknąć zbliznowacenia powierzchni oparzonej

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

 • przeglądy stomatologiczne
 • nauka higieny jamy ustnej
 • wybarwianie płytki nazębnej

Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

 • edukacja w zakresie przyczyn i objawów bruksizmu
 • konsultacje dotyczące leczenia bruksizmu

Zakład Fizjoterapii

 • zapoznanie z praktyczną wiedzą o narządzie ruchu
 • aktywna nauka na modelach anatomicznych

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • badanie stóp dzieci i dorosłych z użyciem podoskopu

I Katedra i Klinika Kardiologii

 • pomiar cholesterolu i ciśnienia tętniczego
 • porady dietetyczne
 • co to jest hipercholesterolemia rodzinna

Zakład Nadciśnienia Tętniczego

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • edukacja zdrowotna – leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 • obliczanie BMI
 • pomiar tkanki tłuszczowej

Zakład Fizjoterapii

 • zapoznanie z praktyczną wiedzą o narządzie ruchu
 • aktywna nauka na modelach anatomicznych
 • badanie funkcjonale ręki z wykorzystaniem obiektywnej
 • oceny pomiarowej w dysfunkcjach obwodowych ręki i zmianach w szyjnym odcinku kręgosłupa

Klinika Rehabilitacji

 • prezentacja możliwości rehabilitacji ręki przy użyciu takich urządzeń jak Hand Tutor i dynamometr Jamar

SKN Diabetologii Dziecięcej, Diabetologiczne Studenckie Koło Naukowe

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar glukozy
 • pomiar wzrostu i masy ciała
 • ocena cukrzycy typu 2 u dorosłych
 • ćwiczenia sportowe dla całej rodziny

Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

 • zapoznanie z najnowszymi wytycznymi profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi
 • objawy, które powinny skłonić do wizyty u ginekologa
 • jak sobie radzić z menopauzą

SKN przy Katedrze i Klinice Okulistyki

 • edukacja na temat AMD
 • badanie refrakcji
 • badanie – test Amslera

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

 • promocja karmienia piersią
 • pielęgnacja noworodka
 • zdrowy styl życia w ciąży
 • przygotowania do porodu (zwiastuny porodu, wyprawka do szpitala, fizjologia porodu, aktywny poród)
 • nauka masażu niemowląt – masaż Shantala

SKN Chirurgii Onkologicznej

 • nauka samobadania piersi na fantomach
 • kurs szycia chirurgicznego
 • kurs chirurgii laparoskopowej
 • edukacja pod kątem czynników ryzyka, pierwszych objawów, badań przesiewowych w najczęściej występujących nowotworach

SKN “Fizjoterapia w pediatrii”, Zakład Fizjoterapii

1. Integracja sensoryczna

 • co to jest i jakie jest jej przeznaczenie
 • przedstawienie istotnych wskaźników zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • przykłady ćwiczeń kształtujących zmysły i motorykę

Szkolenie obejmujące podstawy wiedzy z zakresu poruszania się na wózku inwalidzkim, a także ergonomicznych sposobów przenoszenia osób niepełnosprawnych.

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

 • pomiar stężenia tlenku węgla oraz procentu hemoglobiny zajętej przez CO
 • informowanie o szkodliwości palenia tytoniu
 • jak rzucić palenie?

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku

 • nauka samobadania piersi
 • promocja profilaktyki zdrowotnej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk

 • budowanie piramidy zdrowego żywienia
 • rozpoznawanie części ciała misia
 • rysowanie prac pt. “Moja wymarzona wizyta u lekarza”, “Czego najbardziej się boję u lekarza”
 • zabawa z misiami maskotkami – bandażowanie, robienie zastrzyków, osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia

SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

 • pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci
 • oznaczanie wskaźnika BMI oraz ocena prawidłowego rozwoju dziecka za pomocą siatek centylowych
 • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna u dzieci
 • badanie wzroku u dzieci
 • pomiar poziomu glukozy we krwi u dzieci i rodziców
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi u dzieci i rodziców
 • edukacja w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 • edukacja w zakresie próchnicy zębów u dzieci
 • zabawy sprawnościowe, zagadki, konkursy plastyczne

Koło Pediatryczne przy Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii

 • edukacyjne zabawy i konkursy o tematyce hematologicznej i higienicznej

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

 • ocena rozwoju fizycznego dziecka
 • ułóż z nami piramidę żywienia
 • “Mamo! boli! – kiedy powinniśmy jechać do lekarza?”
 • medyczny kącik zabaw

6-10-14 dla Zdrowia – czyli coś o jedzeniu i ruchu

 • pomiar poziomu sprawności za pomocą testu Kasch Pulse Recovery
 • skład ciała po analizie bioimpedancji
 • konkursy o zdrowym odżywianiu

Katedra Chorób Psychicznych

 • edukacja na temat bezsenności i higieny snu
 • depresja jako najczęstsze zaburzenia psychiczne
 • uzależnienie chorobą społeczną
 • porady specjalistów

Patroni medialni

Patroni honorowi

Platynowy sponsor

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Sponsorzy

Scroll to top