Ponad sześćdziesiąt stoisk, kilka tysięcy wykonanych badań i kilkaset udzielonych porad, konkursy, zdrowe jedzenie i mnóstwo dobrej zabawy – tak w skrócie można opisać VIII Piknik na Zdrowie. Impreza, zorganizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, odbyła się 8 czerwca w Parku Zielonym.

Chętni mogli wykonać m.in. bezpłatne badanie poziomu cukru i cholesterolu we krwi, nauczyć się samobadania piersi i zasad udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieć się jak rzucić palenie czy nauczyć się szycia chirurgicznego. Nie zabrakło też cieszących się co roku dużym powodzeniem pokazów ratownictwa medycznego oraz wspólnego ćwiczenia jogi. Hitem tegorocznego Pikniku były badanie anty HCV. Akcja zrealizowana została w ramach kampanii “Cichy zabójca WZW C. Działa w ukryciu. Twoja niewiedza utrzymuje go przy życiu”.

Badania i pokazy

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 • podstawowe badanie moczu metodą paskową
 • konsultacje nefrologiczne
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • prezentacja sztucznej nerki
 • dieta w chorobie nerek

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Klinika Neurologii Dorosłych

 • edukacja w zakresie rozpoznawania objawów udaru mózgu, profilaktyki udaru mózgu, leczenia trombolitycznego
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • pomiar poziomu glikemii
 • pomiar stężenia cholesterolu

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

 • informacja naukowa na temat bezpiecznego stosowania leków, interakcji leków oraz zgłaszania działań niepożądanych
 • co to jest opieka farmaceutyczna

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Studenckie Koło Naukowe “ISPE-Farmacja Przemysłowa”

 • prezentacja sposobu sporządzania oraz analiza wybranych postaci leku (maści, kremu, żelu, tabletek, kapsułek)
 • jak aplikować preparaty lecznicze
 • jaki jest skład preparatów leczniczych

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

 • woda kranowa – obalenie mitów
 • woda kranowa – zdrowa alternatywa dla słodzonych napojów

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

 • pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • dlaczego palenie jest szkodliwe
 • jak skutecznie rzucić palenie

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku, Zakład Zdrowia Publicznego

 • promocja profilaktyki zdrowotnej

Studenckie Koło Naukowe Kliniki Onkologii i Radioterapii

 • edukacja na temat profilaktyki i leczenia w najczęściej występujących nowotworach
 • informacja o możliwościach wykonywania badań profilaktycznych
 • informacje o placówkach onkologicznych w województwie pomorskim

Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

 • porada dotycząca diagnostyki grzybic
 • badanie pH śliny
 • obserwacja drobnoustrojów jamy ustnej
 • konkurs rysunkowy “Jak wygląda bakteria”

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

 • edukacja dotycząca bezpiecznego opalania się
 • zasady stosowania filtrów przeciwsłonecznych
 • postępowanie w przypadkach oparzeń słonecznych

Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki

 • porady dietetyków i trenera osobistego w zakresie prawidłowego żywienia
 • pomiary antropometryczne
 • pomiar zawartości tkanki tłuszczowej
 • obliczanie współczynnika masy ciała BMI oraz wskaźnika talia/biodra WHR
 • degustacja zdrowych kanapek i napojów
 • zdrowa suplementacja
 • porady instruktora nordic walking w zakresie doboru właściwych kijków, techniki chodzenia z kijkami, treningu, zajęć nordic walking, informacje na temat korzyści zdrowotnych wynikających z uprawiania nordic walking

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • konsultacje reumatologiczne
 • choroby reumatyczne i ich wczesne objawy
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • badanie EKG

Zakład Higieny i Epidemiologii

 • jak żyć zdrowo

Klinika Alergologii i Pulmonologii

 • szkolenie w zakresie rehabilitacji oddechowej
 • wykonywanie badań spirometrycznych
 • porada antynikotynowa
 • prezentacja firmy

Klinika i Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • edukacja w zakresie przygotowania się do zabiegu operacyjnego i znieczulenia
 • masz wpływ na rodzaj znieczulenia
 • znieczulenie dzieci – porady dla rodziców
 • znieczulenie porodu – tak czy nie?
 • bezpieczne przyjmowanie dostępnych bez recepty leków przeciwbólowych

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Ratunkowego

 • nauka pierwszej pomocy przy hiper- i hipoglikemii
 • pomiar poziomu glikemii
 • wyznaczanie BMI

UCK-ZOZ dla Szkół Wyższych

 • porady lekarskie
 • konkursy na temat wiedzy ogólnomedycznej

Biblioteka Główna

 • prezentacja książek i elementów naukowej informacji medycznej
 • rozdawanie ulotek i materiałów promujących zdrowie
 • bookcrossing

Wyspa Centrum Terapii Wad Postawy i Skolioz

 • badanie wad postawy i skolioz u dzieci

Yellow Bar & Catering

 • degustacja zupy soczewicowej

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Medycyny Ratunkowej

 • symulacja wypadku z udziałem studentów i służb ratunkowych
 • nauka udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów
 • pokazy udzielania pierwszej pomocy
 • co jest w apteczce samochodowej, a co w wakacyjnej

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego przy Katedrze Pielęgniarstwa, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 • edukacja na temat profilaktyki przeciwzakrzepowej (stosowanie ucisku, prawidłowe wykonywanie iniekcji)
 • czynniki ryzyka chorób żylnych

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

 • przeglądy stomatologiczne
 • nauka higieny jamy ustnej
 • wybarwianie płytki nazębnej

Studenckie Koło Naukowe “Fizjoterapia w pediatrii”, Zakład Fizjoterapii

 • diagnostyka płaskostopia u dzieci, badanie stóp dzieci i z użyciem podoskopu
 • co to jest kinesiology taping
 • ocena wpływu postawy skoliotycznej u dziecka na zintensyfikowanie zaburzeń chodu

Zakład Fizjoterapii

 • zapoznanie z praktyczną wiedzą o narządzie ruchu
 • aktywna nauka na modelach anatomicznych
 • badanie funkcjonale ręki z wykorzystaniem obiektywnej
 • oceny pomiarowej w dysfunkcjach obwodowych ręki i zmianach w szyjnym odcinku kręgosłupa

Klinika Rehabilitacji

 • prezentacja możliwości rehabilitacji ręki przy użyciu takich urządzeń jak Hand Tutor i dynamometr Jamar

I Katedra i Klinika Kardiologii

 • pomiar cholesterolu i ciśnienia tętniczego
 • porady dietetyczne
 • co to jest hipercholesterolemia rodzinna

Zakład Nadciśnienia Tętniczego

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • edukacja zdrowotna – leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 • obliczanie BMI
 • pomiar tkanki tłuszczowej i wody w organizmie

SKN Chirurgii Onkologicznej

 • nauka samobadania piersi na fantomach
 • kurs szycia chirurgicznego
 • dermatoskopia zmian skórnych
 • edukacja pod kątem czynników ryzyka, pierwszych objawów, badań przesiewowych w najczęściej występujących nowotworach

Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

 • zapoznanie z najnowszymi wytycznymi profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi
 • objawy, które powinny skłonić do wizyty u ginekologa
 • ABC zdrowej kobiety

Diabetologiczne Studenckie Koło Naukowe

 • pomiar stężenia glukozy we krwi włośniczkowej
 • pomiar ciśnienia tętniczego i wagi

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Studenckie Koło Naukowe “Przyszłe Położne”

 • promocja zdrowia kobiety we wszystkich etapach życia
 • pielęgnacja noworodka
 • zdrowy styl życia w ciąży
 • przygotowania do porodu (zwiastuny porodu, wyprawka do szpitala, fizjologia porodu, aktywny poród)

Akademia Walki z Rakiem

 • konsultacje z psychologiem, dietetykiem i fizjoterapeutą
 • informacje dotyczące edukacji prozdrowotnej

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki

 • badanie dzieci za pomocą autorefraktometru, tablic Snellena i lampy szczelinowej
 • użycie tablic Ishihary w diagnostyce ślepoty na barwy
 • występowanie zeza u małych pacjentów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk

 • budowanie piramidy zdrowego żywienia
 • rozpoznawanie części ciała misia
 • rysowanie prac pt. “Moja wymarzona wizyta u lekarza”, “Czego najbardziej się boję u lekarza”
 • zabawa z misiami maskotkami – bandażowanie, robienie zastrzyków, osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia

SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

 • pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci
 • oznaczanie wskaźnika BMI oraz ocena prawidłowego rozwoju dziecka za pomocą siatek centylowych
 • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna u dzieci
 • badanie wzroku u dzieci
 • pomiar poziomu glukozy we krwi u dzieci i rodziców
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi u dzieci i rodziców
 • edukacja w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 • edukacja w zakresie próchnicy zębów u dzieci
 • zabawy sprawnościowe, zagadki, konkursy plastyczne

Koło Pediatryczne przy Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii

 • edukacyjne zabawy i konkursy o tematyce hematologicznej i higienicznej

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

 • ocena rozwoju fizycznego dziecka
 • ułóż z nami piramidę żywienia
 • “Mamo! boli! – kiedy powinniśmy jechać do lekarza?”
 • medyczny kącik zabaw

Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Studenckie Koło Naukowe Diabetologii Dziecięcej

 • pomiar ciśnienia tętniczego u dzieci
 • pomiar glukozy
 • pomiar wzrostu i masy ciała
 • szkolenie na temat hipercholesterolemii i cukrzycy u dzieci
 • ćwiczenia sportowe dla całej rodziny

Studenckie Koło Ultrasonografii

 • USG tarczycy

Studenckie Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego

 • uświadamianie pacjentów na temat niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem leków i suplementów diety niewiadomego pochodzenia
 • pacjenci otrzymają instrukcje omawiające sposób weryfikowania legalności zakupu leków przez Internet
 • prezentacja plakatów przygotowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i WHO (w ramach akcji ostrzegania przed lekami sfałszowanymi), projekcja filmów oraz dyskusja z pacjentami
 • przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników imprezy

Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Społecznego

 • nauka określenia wskaźnika BMI i pomiar masy ciała
 • pomiar ciśnienia tętniczego i nauka pomiaru
 • jak się prawidłowo odżywiać
 • konkurs rysunkowy dla dzieci pod hasłem “Moja rodzina żyje zdrowo”

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

 • przesiewowe badania słuchu
 • porady logopedyczne i psychologiczne
 • porady terapeuty głosu
 • porady protetyka słuchu

Klub Uczelniany AZS GUMed

 • biegi na trzech różnych dystansach, podczas których będą zbierane datki na cele charytatywne

Patroni medialni

Patroni honorowi

Platynowy sponsor

Złoty sponsor

Sponsorzy

Scroll to top