Badania i pokazy

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 • podstawowe badanie moczu metodą paskową
 • konsultacje nefrologiczne
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • dieta w chorobie nerek

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 • słownictwo i zwroty przydatne w nagłych przypadkach za granicą – język angielski, francuski, niemiecki i hiszpański
 • mini-rozmówki pacjent – lekarz

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

 • informacja naukowa na temat bezpiecznego stosowania i interakcji leków oraz zgłaszania działań niepożądanych
 • co to jest opieka farmaceutyczna

Studenckie Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego, Sekcja Studencka PTFarm, Młoda Farmacja Gdańsk

 • uświadamianie pacjentów na temat niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem leków i suplementów diety niewiadomego pochodzenia
 • instrukcje omawiające sposób weryfikowania legalności zakupu leków przez Internet
 • prezentacja plakatów przygotowanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i WHO (w ramach akcji ostrzegania przed lekami sfałszowanymi), projekcja filmów oraz dyskusja z pacjentami
 • przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników imprezy
 • uświadamianie pacjentów na temat roli farmaceuty w procesie bezpiecznej farmakoterapii oraz o możliwościach, jakie daje wizyta w aptece

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

 • zajęcia edukacyjne dla dzieci
 • dotknij – sprawdź – poznaj
 • przybliżenie tajemniczego języka chemii

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

 • zapoznanie i zainteresowanie dyscypliną badawczą jaką jest chemia leków
 • seria efektownych wizualnie doświadczeń chemicznych opartych o analizę jakościową, grup funkcyjnych, identyfikację oraz reakcje jakim podlegają związki chemiczne aktywne biologicznie należące do różnych grup farmakologicznych (różnych klas systemu ATC) oraz charakteryzujące się zróżnicowanymi właściwościami fizyko-chemicznymi
 • rozdawane będą materiały informacyjne o interakcjach wśród leków metabolizowanych przy udziale cytochromu P450 (CYP)

Zakład Chemii Klinicznej

 • udzielanie informacji na temat roli i konieczności odpowiedniego przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania pacjenta i sposobem pobierania materiału do badań laboratoryjnych krwi, moczu, kału
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania pacjenta do podstawowych prób czynnościowych (doustny test tolerancji glukozy, klirens kreatyniny, czynnościowe testy hormonalne)
 • prezentacja sprzętu i pojemników wykorzystywanych do pobierania materiału biologicznego

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii

 • piramida żywienia i zasady zdrowego żywienia jako podstawa zachowania zdrowia na długie lata
 • ile soli i cukru jest w popularnych produktach spożywczych?
 • suplementy diety bezpieczeństwo i potrzeba stosowania
 • 10 przykazań świadomego pacjenta “Jeśli przyjmujesz leki pamiętaj o…”, czyli interakcje lek – żywność
 • kącik tematyczny dla najmłodszych – kolorowanki, wyklejanki i makaronowe korale

Studenckie Koło Naukowe „ISPE – Farmacja Przemysłowa” wraz z pracownikami Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej

 • prezentacja sposobu sporządzania wybranych postaci leku, np. maści, zawiesin i kapsułek
 • ocena właściwości fizykochemicznych różnych postaci leku, m.in.: • czas rozpadu tabletek w zależności od pH • analiza wielkości cząstek substancji leczniczej przy użyciu mikroskopu (maści) • zjawisko sedymentacji w zawiesinach leczniczych
 • udzielanie informacji i porad na temat różnych postaci leku oraz wyjaśnianie wątpliwości zgłaszanych przez pacjentów
 • sprawdzenie wiedzy uczestników na temat postaci leku – konkurs z nagrodami

Fundacja Gdyński Most Nadziei – organizacja pożytku publicznego

 • warsztaty samobadania jąder (na przykładzie fantomu)
 • informacje o profilaktyce i leczeniu raka jądra w ramach kampanii społecznej „Odważni Wygrywają”, kontakty do specjalistów; informacje dotyczące wsparcia dla chorych onkologicznie i ich bliskich
 • przedstawienie oferty Akademii Walki z Rakiem w Gdyni, w której znajdują się m.in. konsultacje psychoonkologiczne, grupy wsparcia, zajęcia rehabilitacyjne, porady dietetyczne, spotkania z wizażystką
 • porady dietetyka, m.in. badanie składu masy ciała
 • konsultacje z psychologiem
 • informacje udzielane przez koordynatora Akademii
 • materiały edukacyjne o tematyce prozdrowotnej

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Gdańsku

 • promocja profilaktyki zdrowotnej
 • instruktaż jak badać piersi przy pomocy fantomu
 • informacja gdzie można w woj. pomorskim wykonać badania

Paweł Jendrzejewski, magister fizjoterapii, instruktor ćwiczeń siłowych oraz trener gimnastyki sportowej

 • diagnostyka narządu ruchu
 • masaże
 • jak ważna jest poprawna postawa siedząca podczas pracy przy biurku
 • jak radzić sobie z przeciążeniami karku i odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • warsztaty wykorzystywania w treningu gum (typy theraband) i taśm podwieszanych (typu t.r.x).

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Radioterapii

 • edukacja na temat profilaktyki i leczenia w najczęściej występujących nowotworach
 • możliwość obejrzenia pod mikroskopem komórek zmienionych nowotworowo
 • quiz onkologiczny

Zakład Higieny i Epidemiologii

 • ocena sposobu żywienia dzieci
 • pomiar zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie
 • pomiar BMI, WHR

Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

 • porada dotycząca diagnostyki grzybic w jamie ustnej
 • badanie pH śliny
 • obserwacja pod mikroskopem drobnoustrojów jamy ustnej
 • konkurs rysunkowy “Jak wygląda bakteria”

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Dietetyki

 • porady dietetyków i trenera osobistego w zakresie prawidłowego żywienia
 • pomiary antropometryczne
 • pomiar zawartości tkanki tłuszczowej
 • obliczanie współczynnika masy ciała BMI oraz wskaźnika talia/biodra WHR
 • degustacja zdrowych soków i ciasteczek

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Klatki Piersiowej

 • prezentacja “e-papierosy: fakty i mity”
 • warsztaty “Wpływ palenia papierosów na wydolność organizmu”

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Ratunkowego

 • nauka pierwszej pomocy przy hiper- i hipoglikemii
 • pomiar poziomu glikemii
 • wyznaczanie BMI
 • profilaktyka udaru mózgu, czynnika ryzyka, objawów i leczenia

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • pomiary parametrów życiowych: ciśnienie tętnicze, akcja serca, saturacja przezskórna
 • pomiary glikemii
 • profilaktyka osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • pomiary parametrów życiowych: ciśnienie tętnicze, akcja serca, saturacja przezskórna
 • pomiary glikemii
 • ocena funkcji poznawczych (ankieta)
 • ocena siły mięśniowej
 • ocena stanu odżywiania

Studenckie Koło Naukowe Neurologii przy Klinice Neurologii Dorosłych

 • udzielanie informacji o udarze i stwardnieniu rozsianym
 • co każdy powinien wiedzieć o SM, jednej z najczęstszych chorób neurologicznych dotykających ludzi młodych
 • sprawdź czy uda Ci się przeżyć dzień bez niektórych funkcji mózgowych
 • udar mózgu – trzecia najczęstsza przyczyna śmierci. Dowiedz się, jak dużo znaczy każda sekunda, jak wygrać z czasem i uratować życie!

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Środowiska przy Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

 • wpływ naparu herbacianego na zahamowanie rozwoju mikroorganizmów

Zakład Toksykologii Środowiska oraz Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego

 • prezentacja zjawiska tworzenia się smogu obserwowanego w największych aglomeracjach miejskich na świecie
 • pomiar obecności dwutlenku oraz tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym
 • ocena zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu
 • pomiar natężenia hałasu występującego w najbliższym otoczeniu człowieka
 • informowanie o potencjalnym wpływie na zdrowie człowieka pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i obecnego w pomieszczeniach wnętrz oraz hałasu ulicznego

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

 • chirurgia części zamiennych – popularyzacja idei transplantacji narządów
 • chirurg – ekspert wiązania węzłów – przedstawienie techniki szycia chirurgicznego
 • fakty i mity na temat laparoskopii, czyli operacje przez dziurkę od klucza
 • ślepa kiszka – multimedialna prezentacja
 • rozmiar XXXL – nadwaga jako problem medyczny, psychologiczny i społeczny

Klinika Chirurgii Plastycznej

 • profilaktyka i leczenie blizn
 • implanty stosowane są w chirurgii

Biblioteka Główna

 • prezentacja Biblioteki i jej zasobów
 • promocja zdrowego stylu życia
 • bookcrossing

Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

 • pomiar glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi
 • pomiar wagi ciała, wyliczanie BMI
 • pomiar tkanki tłuszczowej ciała, w tym tkanki wisceralnej
 • wyliczenie wieku biologicznego

Kati

 • firma Kati jest uznanym producentem i dystrybutorem tekstyliów oraz dziewiarskich artykułów medycznych. Ich produkty zapobiegają powstawaniu żylaków, pomagają w leczeniu niewydolności żylnej i obrzęków limfatycznych, zwalczają cellulit i przynoszą ulgę w bólu
 • badanie dopplerowskie żył i tętnic kończyn dolnych

Yellow Catering

 • degustacja zupy soczewicowej

SKN Medycyny Ratunkowej przy Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej

 • studenci SKN Medycyny Ratunkowej we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Stacją Pogotowia Ratunkowego przeprowadzą symulację wypadku masowego komunikacyjnego i akcji ratowniczej przy wykorzystaniu triage w systemie START. Zaprezentowany zostanie program Kart Ratowniczych Pojazdów
 • nauka pierwszej pomocy przedmedycznej z naciskiem na resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu automatycznego defibrylatora
 • nauka zakładania opatrunków i gipsowania

SKN przy Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • co wiesz na temat AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego)?
 • edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem AED
 • prezentacja użycia treningowego AED
 • ćwiczenia na fantomie z użyciem AED
 • kącik tematyczny rysunkowy dla najmłodszych
 • nauka na manekinie założenia wenflonu do żyły

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 • edukacja w zakresie samobadania piersi i jąder
 • metody rzucania palenia
 • podstawowe badania: pomiar stężenia cukru i cholesterolu we krwi

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

 • przeglądy stomatologiczne
 • nauka higieny jamy ustnej
 • wybarwianie płytki nazębnej

Studenckie Koło Naukowe “Fizjoterapia w pediatrii”, Zakład Fizjoterapii

 • edukacja społeczeństwa z zakresu rozwoju psychomotorycznego oraz pielęgnacji dziecka, głównie w pierwszych 12 miesiącach życia, a także poprawnej pielęgnacji niemowlęcia
 • podstawowe działania podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia podopiecznego

Zakład Fizjoterapii

 • zapoznanie z praktyczną wiedzą o narządzie ruchu
 • aktywna nauka na modelach anatomicznych
 • porady fizjoterapeutyczne
 • propagowanie właściwej higieny posturalnej i ergonomii u dzieci i dorosłych
 • badanie funkcjonale ręki z wykorzystaniem obiektywnej oceny pomiarowej
 • ocena symetrii obciążenia kończyn
 • ocena wydolności mięśni tułowia
 • edukacja dotycząca możliwości diagnostyki fizjoterapeutycznej, usprawniania oraz prewencji dolegliwości bólowych narządu ruchu

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Klinicznej, Klinika Rehabilitacji

 • pokaz ćwiczeń przy dolegliwościach bólowych karku, kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego
 • instruktaże „Jak ćwiczyć w domu, gdy boli mnie kręgosłup”
 • nauka prawidłowego noszenia plecaka/torby, siedzenia przy biurku
 • porady dla rodziców jak przeciwdziałać i radzić sobie z wadami postawy u dzieci
 • konkurencje sportowe dla dzieci

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób narządu ruchu

Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii

 • pomiar poziomu cholesterolu całkowitego we krwi i ciśnienia tętniczego krwi – ocena ryzyka SCORE
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar masy ciała, obliczanie wskaźnika BMI

Zakład Diagnostyki Chorób Serca

 • indywidualne porady

Zakład Nadciśnienia Tętniczego

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • edukacja zdrowotna – leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 • obliczanie wskaźnika BMI
 • pomiar tkanki tłuszczowej i wody w organizmie
 • konkurs wiedzy na temat nadciśnienia tętniczego

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Nadciśnienia Tętniczego

 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • pomiary zawartości tkanki tłuszczowej i wody w organizmie
 • obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • edukacja związana z nadciśnieniem tętniczym i bezdechem sennym

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Onkologicznej

 • nauka samobadania piersi na fantomach
 • kurs szycia chirurgicznego
 • dermatoskopia zmian skórnych
 • edukacja pod kątem czynników ryzyka, pierwszych objawów, badań przesiewowych w najczęściej występujących nowotworach

Katedra i Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

 • zapoznanie z najnowszymi wytycznymi profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi
 • objawy, które powinny skłonić do wizyty u ginekologa
 • ABC zdrowej kobiety

Katedra i Klinika Urologii

 • prezentacja multimedialna postępowania z chorobami układu moczowo-płciowego
 • profilaktyka, symptomatologia, diagnostyka i leczenie

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Studenckie Koło Naukowe “Przyszłe Położne”

 • edukacja kobiet na temat przebiegu ciąży, porodu i połogu
 • omówienie metod antykoncepcji
 • pielęgnacja i higiena noworodka
 • informacje na temat alternatywnych miejsc porodu (w wodzie, w domu)
 • opieka nad kobietą w okresie okołomenopauzalnym – omówienie zasad higieny, stylu życia
 • profilaktyka FAS u noworodków oraz zespołu głodu narkotycznego

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki

 • badanie dorosłych pod kątem jaskry z użyciem lampy szczelinowej i tonometru bezkontaktowego
 • badanie dzieci przez zabawę przy użyciu tablic Snellena, lampy szczelinowej oraz tablic Ishihary (diagnostyka ślepoty na barwy)
 • występowanie zeza u małych pacjentów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk

 • budowanie piramidy zdrowego żywienia
 • rozpoznawanie części ciała misia
 • rysowanie prac pt. “Moja wymarzona wizyta u lekarza”, “Czego najbardziej się boję u lekarza”
 • zabawa z misiami maskotkami – bandażowanie, robienie zastrzyków, osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia

Studenckie Koło Naukowe Neonatologii

 • udzielanie informacji z zakresu przygotowania się do przyjęcia nowego członka rodziny
 • edukacja z zakresu fizjologicznych stanów w okresie noworodkowym
 • warsztaty prawidłowej pielęgnacji i opieki nad noworodkiem dla przyszłych rodziców
 • udzielanie informacji na temat badań przesiewowych w okresie noworodkowym
 • propagowanie karmienia piersią oraz porady laktacyjne
 • zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat wcześniactwa
 • stoisko z kolorowankami dla starszego rodzeństwa

SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 • pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci
 • oznaczanie wskaźnika BMI oraz ocena prawidłowego rozwoju dziecka za pomocą siatek centylowych
 • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna u dzieci
 • badanie wzroku u dzieci
 • pomiar poziomu glukozy we krwi u dzieci i rodziców
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi u dzieci i rodziców
 • edukacja w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 • edukacja w zakresie próchnicy zębów u dzieci
 • zabawy sprawnościowe, zagadki, konkursy plastyczne

Koło Pediatryczne przy Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii

 • edukacyjne zabawy i konkursy o tematyce higienicznej

Klinika Neurologii Rozwojowej

 • ankiety przesiewowe w kierunku wybranych zagadnień neurologicznych
 • promocja prozdrowotnych zachowań o obyczajów w rodzinie

Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Studenckie Koło Naukowe Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej

 • pomiary glikemii glukometrem
 • pomiary ciśnienia tętniczego u dzieci
 • pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód brzucha)
 • udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia, w tym dietetycznych – profilaktyka otyłości, zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej u dzieci
 • porady dotyczące cukrzycy i zaburzeń endokrynologicznych u dzieci, w tym informowanie o objawach alarmowych cukrzycy typu 1 u dzieci – co powinno zaniepokoić rodziców i kiedy powinno się wykonać badanie poziomu cukru u dziecka?
 • gry edukacyjne, plakaty, ulotki oraz kolorowanki propagujące zdrowy styl życia u dzieci

Studenckie Koło Ultrasonografii przy Pracowni Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

 • członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii pod kontrolą doświadczonych lekarzy specjalistów będą wykonywać darmowe badania ultrasonograficzne tarczycy dla wszystkich osób zainteresowanych. Po każdym badaniu pacjent otrzyma pełnowartościowy opis badania ultrasonograficznego tarczycy

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

 • przesiewowe badania słuchu
 • porady logopedyczne i psychologiczne
 • porady terapeuty głosu
 • porady protetyka słuchu

Patroni medialni

Patroni honorowi

Sponsorzy

Scroll to top