godz. 11:00

Szczepić się czy nie szczepić? Jak podjąć dobrą decyzję?

dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz

specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych,
konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed, prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego od 2016 r. Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (w latach 2009-2015 był przewodniczącym oddziału gdańskiego PTEiLChZ), Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, European Association for the Study of the Liver, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Główne kierunki zainteresowań zawodowych dr. hab. Tomasza Smiatacza to: zakażenie HIV i choroba AIDS, zakażenia wirusami hepatotropowymi oraz choroby zakaźne ośrodkowego układu nerwowego.

godz. 12:00

Przygotowanie do zdrowej podróży – szczepienia

dr n. med. Anna Kuna

specjalista chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej

Adiunkt w Katedrze Medycyny Tropikalnej i Parazytologii – Krajowym Ośrodku Medycyny Tropikalnej w Gdyni. W latach 2006-2013 lekarz Centrum Zdrowia w Kifangondo w Angoli, autorka wielu projektów pomocowych dla Afryki, a także artykułów medycznych i książek o zdrowiu w podróży i chorobach tropikalnych.

godz. 13:00

Szczepienia dzieci na dobry start

dr hab. n. med. Joanna Renke

specjalista pediatrii i immunologii klinicznej

Doktor habilitowana nauk medycznych, adiunkt Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarz Poradni Chorób Immunologicznych dla Dzieci UCK, członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Niedoborów Odporności, członek EAACI (European Academy of Allegry and Clinical Immunology).

Scroll to top