Badania i pokazy

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

 • podstawowe badanie moczu metodą paskową
 • konsultacje nefrologiczne
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar stężenia glukozy we krwi
 • dieta w chorobie nerek

Katedra i Klinika Urologii

 • prezentacja multimedialna postępowania z chorobami układu moczowo-płciowego
 • profilaktyka, symptomatologia, diagnostyka i leczenie
 • zapoznanie z anatomią i chorobami układu moczowo-płciowego

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 • udzielanie ogólnych informacji na temat praw pacjenta, jak również porad w indywidualnych sprawach pacjentów
 • porady dietetyka, m.in. badanie składu masy ciała
 • konsultacje z psychologiem
 • informacje udzielane przez koordynatora Akademii
 • materiały edukacyjne o tematyce prozdrowotnej

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Środowiska przy Zakładzie Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska

 • prezentacja na temat dobroczynnych skutków działania bakterii w naszym organizmie, bakterie probiotyczne
 • pokaz wykonywania posiewów mikrobiologicznych na pożywkach agarowych
 • badanie czystości rąk
 • pokaz sposobów mycia i dezynfekcji rąk
 • wykonanie odcisku przy użyciu płytek agarowych

Zakład Toksykologii Środowiska oraz Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Środowiskowego przy Zakładzie Toksykologii Środowiska

 • omówienie zasad właściwego przechowywania i utrwalania żywności
 • przybliżenie problemu migracji zanieczyszczeń z opakowań do przechowywanej żywności
 • wskazanie procesów zachodzących w czasie przechowywania żywności
 • omówienie wpływu spożywania niewłaściwie przechowywanej żywności na zdrowie człowieka
 • przeprowadzenie konkursów z nagrodami

Zakład Higieny i Epidemiologii

 • żywność i aktywność ruchowa, jako elementy niezbędne w utrzymaniu zdrowego i długiego życia (również psychicznego)
 • woda źródlana i mineralna, skład pierwiastkowy i jego znaczenie
 • pomiary antropometryczne ciała: ilości tanki tłuszczowej, mięśniowej, kośćca oraz zawartości wody
 • choroby zależne od diety: zapadalność i profilaktyka
 • żywienie osób z chorobami przewlekłymi
 • witamina C i D oraz ich znaczenie dla organizmu

Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

 • porada dotycząca diagnostyki grzybic w jamie ustnej
 • badanie pH śliny
 • obserwacja pod mikroskopem drobnoustrojów jamy ustnej
 • konkurs rysunkowy “Jak wygląda bakteria”

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

 • pokaz posiewów bakterii i grzybów probiotycznych oraz ich zdjęć mikroskopowych
 • rozmowa z elementami wykładu na temat wielokierunkowego działania probiotyków (oprócz powszechnie znanych: wpływ na sylwetkę, nastrój, długość życia), prawidłowego stosowania oraz stylu życia, który sprzyja utrzymaniu prawidłowej mikroflory
 • przegląd preparatów probiotycznych oraz żywności dostępnej na rynku
 • dyskusja: probiotyki w kosmetykach – bezsensowna moda czy obiecujący nowy trend kosmeceutyczny?

Studenckie Koło Naukowe Patofizjologii i Reumatologii Doświadczalnej

 • skonfrontujemy popularne mity medyczne dotyczące profilaktyki zdrowia z rzeczywistością
 • pomiar siły uścisku dłoni profesjonalnym dynamometrem

Katedra i Zakład Fizjologii, Studenckie Koło Naukowe Fizjologia Płodności

 • omawiana będzie krótka prezentacja multimedialna wyjaśniająca fizjologię cykli miesiączkowych oraz podstawy Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) skutecznych jako sposób regulacji poczęć, a także element diagnostyki oraz leczenia zaburzeń miesiączkowania i niepłodności – naprotechnologia
 • rozdamy ulotki informujące o diecie sprzyjającej płodności, a także zeszyty obserwacji cykli miesiączkowych
 • każdy kto prawidłowo odpowie na nasze pytania dotyczące płodności otrzyma nagrodę

Studenckie Koło Naukowe Embriologia przy Zakładzie Embriologii

 • zapoznanie słuchaczy z rozwojem prenatalnym człowieka – od momentu zapłodnienia aż do chwili narodzin
 • zaznaczymy powiązania pomiędzy zdrowiem, wiekiem i stylem życia matki, a wpływem tych czynników na zarodek/płód. Zwrócimy uwagę na najwcześniejszy okres rozwoju embrionalnego człowieka, który jest czasem szczególnej wrażliwości na działanie różnych czynników
 • dla osób zainteresowanych wyglądem człowieka w okresie prenatalnym przygotowane będą zdjęcia i wizualizacje obrazujące rozwój wewnątrzmaciczny oraz model człowieka w okresie zarodkowym

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Radioterapii

 • edukacja na temat profilaktyki i leczenia w najczęściej występujących nowotworach
 • możliwość obejrzenia pod mikroskopem komórek zmienionych nowotworowo
 • quiz onkologiczny

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

 • zachęcanie do profilaktyki raka jelita grubego
 • członkowie Koła opowiedzą o pierwszych objawach jednego z najczęstszych nowotworów w naszej populacji
 • jak pysznie zapobiegać – mały poczęstunek i praktyczne porady co jeść, a czego unikać w naszej diecie

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Klinicznego i Dietetyki

 • porady dietetyków i trenera osobistego w zakresie prawidłowego żywienia
 • pomiary antropometryczne
 • pomiar zawartości tkanki tłuszczowej
 • obliczanie współczynnika masy ciała BMI oraz wskaźnika talia/biodra WHR
 • degustacja zdrowych soków i ciasteczek

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii

 • zasady zdrowego żywienia – czyli jak jeść z głową. Zalecany sposób żywienia, który może ustrzec przed cukrzycą, nadciśnieniem i otyłością
 • cukier – glikemia poposiłkowa. Z czym się to je? – pokaz produktów o niskim indeksie glikemicznym
 • produkty light – czy na pewno chronią nas przed otyłością?
 • sól – biały winowajca nadciśnienia.
 • gry i zabawy dla dzieci promujące zasady zdrowego odżywiania
 • konkurs z nagrodami dla dzieci dotyczący właściwej diety 11:30 – konkurs dla dzieci w wieku 5-7 lat; 13:30 – konkurs dla dzieci w wieku 8-11 lat
 • rozmowy z członkami SKN Bromatologii promujących zasady zdrowego odżywania, w szczególności informacje o diecie i produktach umożliwiającym zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i otyłość

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Klatki Piersiowej

 • udzielanie informacji o programie przesiewowym raka płuca

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • omawianie profilaktyki oraz czynników ryzyka zespołu otępiennego
 • wydawanie materiałów edukacyjnych w tym zakresie
 • pomiar ciśnienia tętniczego, akcji serca oraz saturacji przezskórnej
 • pomiar glikemii

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii

 • omawianie profilaktyki oraz czynników ryzyka osteoporozy
 • omawianie profilaktyki oraz czynników ryzyka choroby zwyrodnieniowej
 • wydawanie materiałów edukacyjnych w tym zakresie
 • pomiar ciśnienia tętniczego, akcji serca oraz saturacji przezskórnej
 • pomiar glikemii

Studenckie Koło Naukowe Neurologii przy Klinice Neurologii Dorosłych

 • udzielanie informacji o udarze mózgu: jakie są objawy, czynniki ryzyka, metody leczenia oraz pierwsza pomoc
 • pomiary poziomu cukru i ciśnienia tętniczego

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

 • poznanie anatomii układu pokarmowego na podstawie anatomicznego modelu człowieka
 • poznanie fizjologii układu trawiennego na podstawie interaktywnych modeli
 • “Stwórz swój układ pokarmowy” – warsztaty z edukatorem, samodzielne tworzenie modelu układu trawiennego
 • liczne zabawy z udziałem modeli narządów trawiennych
 • zabawy dla maluchów
 • eksperymenty chemiczne pokazujące proces trawienia pokarmu: – denaturacja białka – trawienie skrobi przez amylazę ślinową
 • kwaśne czy zasadowe – poznanie pH żołądka

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Plastycznej

 • metody zapobiegania i leczenia owrzodzeń oraz powikłanych ran
 • co to jest kompresoterapia, terapia podciśnieniowa

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego

 • edukacja dotycząca bezpiecznego opalania się
 • zasady stosowania filtrów przeciwsłonecznych
 • postępowanie w przypadkach oparzeń słonecznych
 • odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne
 • bezpieczne korzystanie z basenów i innych akwenów wodnych latem
 • ukąszenia owadów: kiedy wizyta u lekarza jest niezbędna

Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

 • pomiar glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi
 • pomiar wagi ciała, wyliczanie BMI
 • pomiar tkanki tłuszczowej ciała, w tym tkanki wisceralnej
 • wyliczenie wieku biologicznego

Yellow Catering

 • degustacja zupy soczewicowej

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej przy Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej

 • studenci SKN Medycyny Ratunkowej we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Stacją Pogotowia Ratunkowego przeprowadzą symulację wypadku masowego i akcji ratowniczej przy wykorzystaniu psów ratowniczych oraz triage w systemie START
 • studenci zaprezentują program Kart Ratowniczych Pojazdów. Na stanowiskach nauczana będzie pierwsza pomoc przedmedyczna z naciskiem na resuscytację krążeniowo-oddechową przy użyciu automatycznego defibrylatora
 • omówiona zostanie również szeroko pojęta profilaktyka i zasady bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
 • dla najmłodszych atrakcją będzie stanowisko opatrunków i gipsowania
 • wraz z Polskim Związkiem Niewidomych studenci zaprezentują zasady zachowania się w stosunku do psa przewodnika

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • co wiesz na temat AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego)?
 • edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem AED
 • prezentacja użycia treningowego AED
 • ćwiczenia na fantomie z użyciem AED
 • kącik tematyczny rysunkowy dla najmłodszych

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgicznego

 • edukacja w zakresie samokontroli i samoopieki w cukrzycy oraz zapobiegania jej powikłaniom, podstawowe zasady insulinoterapii
 • pomiar stężenia glukozy we krwi

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Studenckie Koło Naukowe Przyszłe Położne

 • przygotowanie rodziców do ciąży, porodu i połogu oraz pielęgnacji dziecka

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego

 • pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci
 • oznaczanie wskaźnika BMI oraz ocena prawidłowego rozwoju dziecka za pomocą siatek centylowych
 • pomiar ciśnienia tętniczego i tętna u dzieci
 • badanie wzroku u dzieci
 • pomiar poziomu glukozy we krwi u dzieci i rodziców
 • pomiar poziomu cholesterolu we krwi u dzieci i rodziców
 • edukacja w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 • edukacja w zakresie próchnicy zębów u dzieci
 • zabawy sprawnościowe, zagadki, konkursy plastyczne

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

 • przeglądy stomatologiczne
 • nauka higieny jamy ustnej
 • wybarwianie płytki nazębnej

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Klinicznej, Klinika Rehabilitacji

 • nauka ćwiczeń redukujących ból miesiączkowy
 • kinesiology taping na bóle miesiączkowe
 • szerzenie wiedzy na temat czynników predysponujących do występowania bóli miesiączkowych
 • nauka ćwiczeń stosowanych przy zaburzeniach w obrębie narządu żucia
 • nauka automasażu mięśni narządu żucia
 • elektromiografia powierzchowna wybranych mięśni narządu żucia
 • szerzenie wiedzy na temat czynników predysponujących do występowania bruksizmu

Zakład Fizjoterapii

 • ocena posturalna z wykorzystaniem lasera krzyżowego
 • edukacja na temat higieny posturalnej i porady dotyczące prozdrowotnych nawyków związanych z aktywnością ruchową
 • wykorzystanie aktywnej nauki na modelach anatomicznych jako ciekawej formy poznania narządu ruchu oraz zabawy sportowe

Zakład Fizjoterapii

 • jak zadbać o dobrą kondycję żył kończyn dolnych
 • skąd się biorą żylaki, jakie są ich przyczyny i objawy
 • kilka sposobów na zmniejszenie ryzyka pojawienia się żylaków a także, jeśli pojawiły się zmiany, jak zapobiec powstaniu nowych i pogłębieniu już istniejących

Kati

 • firma Kati jest uznanym producentem i dystrybutorem tekstyliów oraz dziewiarskich artykułów medycznych. Ich produkty zapobiegają powstawaniu żylaków, pomagają w leczeniu niewydolności żylnej i obrzęków limfatycznych, zwalczają cellulit i przynoszą ulgę w bólu

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 • badanie wad postawy u dzieci
 • warsztaty szycia chirurgicznego
 • pokaz zakładania opatrunku gipsowego

SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii

 • pomiar poziomu cholesterolu całkowitego we krwi i ciśnienia tętniczego krwi – ocena ryzyka SCORE
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar masy ciała, obliczanie wskaźnika BMI

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

 • profilaktyka nadciśnienia tętniczego
 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • pomiary tkanki tłuszczowej
 • pomiary masy ciała i BMI
 • konkurs wiedzy o nadciśnieniu tętniczym
 • edukacja

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Nadciśnienia Tętniczego

 • pomiary ciśnienia tętniczego
 • pomiary zawartości tkanki tłuszczowej i wody w organizmie
 • obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • edukacja związana z nadciśnieniem tętniczym i bezdechem sennym

SKN Chirurgii Onkologicznej

 • nauka samobadania piersi na fantomach
 • kurs szycia chirurgicznego
 • dermatoskopia zmian skórnych
 • edukacja pod kątem czynników ryzyka, pierwszych objawów, badań przesiewowych w najczęściej występujących nowotworach

Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej

 • zespół wielotorbielowatych jajników (PCOS) jest najczęstszym zaburzeniem hormonalnym u młodych kobiet. To zaburzenie wieloczynnikowe, co oznacza, że oprócz czynników genetycznych na jego występowanie może wpływać również szereg czynników środowiskowych m.in. nieprawidłowa dieta bogata w cukry proste, tłuszcze nasycone, produkty typu „fast food”. Obecnie uważa się, że ogromną rolę w zaburzeniach hormonalnych u kobiet z PCOS mogą odgrywać substancje chemiczne zaliczane do grupy tzw. związków endokrynnie czynnych (EDC)
 • zachęcanie kobiet do pójścia do lekarza specjalisty, kiedy tylko pojawiają się niepokojące objawy, aby zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań zdrowotnych tj. zaburzenia płodności, zespół metaboliczny, cukrzyca czy choroby serca
 • promowanie właściwego, aktywnego stylu życia, wolnego od EDC, szczególnie tych znajdujących się w opakowaniach do żywności, puszkach z żywnością, kosmetykach, ubraniach, sprzęcie elektronicznym i sportowym

Biblioteka Główna

 • prezentacja Biblioteki i jej zasobów
 • promocja zdrowego stylu życia
 • bookcrossing

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki

 • badanie dorosłych pod kątem jaskry z użyciem lampy szczelinowej i tonometru bezkontaktowego
 • badanie dzieci przez zabawę przy użyciu tablic Snellena, lampy szczelinowej oraz tablic Ishihary (diagnostyka ślepoty na barwy)
 • występowanie zeza u małych pacjentów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Gdańsk

 • budowanie piramidy zdrowego żywienia
 • rozpoznawanie części ciała misia
 • rysowanie prac pt. “Moja wymarzona wizyta u lekarza”, “Czego najbardziej się boję u lekarza”
 • zabawa z misiami maskotkami – bandażowanie, robienie zastrzyków, osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia

Studenckie Koło Naukowe Neonatologii

 • udzielanie informacji z zakresu przygotowania się do przyjęcia nowego członka rodziny
 • edukacja z zakresu fizjologicznych stanów w okresie noworodkowym
 • warsztaty prawidłowej pielęgnacji i opieki nad noworodkiem dla przyszłych rodziców
 • udzielanie informacji na temat badań przesiewowych w okresie noworodkowym
 • propagowanie karmienia piersią oraz porady laktacyjne
 • zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat wcześniactwa
 • stoisko z kolorowankami dla starszego rodzeństwa

Klinika Neurologii Rozwojowej

 • ankiety przesiewowe w kierunku wybranych zagadnień neurologicznych
 • promocja prozdrowotnych zachowań w rodzinie

Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Studenckie Koło Naukowe Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej

 • pomiary glikemii
 • pomiary ciśnienia tętniczego u dzieci
 • pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód brzucha)
 • udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia, w tym dietetycznych – profilaktyka otyłości, zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej u dzieci
 • porady dotyczące cukrzycy i zaburzeń endokrynologicznych u dzieci, w tym informowanie o objawach alarmowych cukrzycy typu 1 u dzieci – co powinno zaniepokoić rodziców i kiedy powinno się wykonać badanie poziomu cukru u dziecka?
 • gry edukacyjne, plakaty, ulotki oraz kolorowanki propagujące zdrowy styl życia u dzieci

Studenckie Koło Ultrasonografii przy Pracowni Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

 • członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii pod kontrolą doświadczonych lekarzy specjalistów będą wykonywać darmowe badania ultrasonograficzne tarczycy dla wszystkich osób zainteresowanych. Po każdym badaniu pacjent otrzyma pełnowartościowy opis badania ultrasonograficznego tarczycy

Fundacja Pomorze Dzieciom

 • prezentacja działalności

Naukowe Koło Logopedów, Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego

 • konsultacje logopedyczne
 • materiały edukacyjne o tematyce profilaktycznej
 • warsztaty logopedyczne dla dzieci – „Uniwersytet Malucha – wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku od 3 do 6 lat”
 • atrakcje dla najmłodszych – malowanie twarzy, konkursy, animacje.

Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

 • przesiewowe badania słuchu
 • porady logopedyczne i psychologiczne
 • porady terapeuty głosu
 • porady protetyka słuchu

Młoda Farmacja Gdańsk

 • podniesienie świadomości pacjentów na temat informacji, jakie można uzyskać w aptece oraz różnic między lekiem a suplementem diety

Patroni medialni

Patroni honorowi

Sponsorzy

Scroll to top