Nerki – chroń swój filtr życia

11:30-12:00

dr Zbigniew Heleniak, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Adiunkt w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Nefrologii. Zainteresowania naukowe: powikłania sercowo-naczyniowe u chorych a przewlekłą chorobą nerek i po transplantacji nerki, podstawy genetyczne glomerulopatii, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i metabolizm witaminy D u chorych z chorobą nerek i po przeszczepieniu nerki. Autor i współautor kilkudziesięciu doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, przewodniczący Oddziału Gdańskiego TIP, członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association oraz European Federation of Internal Medicine. Zainteresowania: podróże, dobra lektura oraz sport.

Zadbaj o swój kręgosłup

12:00-12:30

mgr Rafał Studnicki, Zakład Fizjoterapii

Symulacja wypadku

12:30-13:00

Prawidłowe żywienie dzieci, program 6-10-14, FitKlasa

14:00-14:30

dr n. med. Michał Brzeziński

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautor i pierwszy koordynator programu „6-10-14 dla Zdrowia”, będącego pierwszym w Polsce skoordynowanym projektem w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości dziecięcej. Autor licznych programów i polityk zdrowotnych dla samorządów terytorialnych oraz jednostek administracji państwowej. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, członek Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego. W latach 2015-2016 zastępca dyrektora ds. medycznych POW NFZ. W latach 2016-2018 ekspert pomocniczy Ministerstwa Zdrowia w zakresie pediatrycznych map potrzeb zdrowotnych. Ekspert instytucji publicznych i prywatnych m.in. Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Fundacji Medicover, Fundacji „Szkoła Liderów”. Główne zainteresowania badawcze – otyłość, żywienie dzieci i młodzieży, zachowania zdrowotne.

I Ty możesz uratować komuś życie

14:30-15:00

lek. Łukasz Skorupa, Katedra Medycyny Ratunkowej

Scroll to top